Mis intellektuaalne tüüp sa oled?

Väljaregistreerimisel

See, kuidas meie ajupoolkerad toimivad, määrab meie intellektuaalse efektiivsuse ja maailma uurimise viisi. Kas olete korrastatud ja analüütiline inimene või pigem spontaanne kunstnik? Vastake küsimustele, valides teile kõige sobivama vastuse.

Isegi 1980. aastatel taandati intelligentsus üksnes intellektuaalseteks võimeteks. Praegu arvatakse, et selliselt mõistetud intelligentsus suhtleb emotsionaalse, motivatsioonilise ja inimestevahelise sfääri võimetega. Inimese psüühika erinevatest sfääridest pärinevate erinevate võimete vastastikune mõju võimaldab kasutada intellektuaalset potentsiaali. Seetõttu kasutatakse mõistet "luure" tänapäeval laiemalt. Selle kõige levinumad tüübid on:

  • kognitiivne (või abstraktne) intelligentsus - kehtib looduslike ja tehissüsteemide kohta. See taandub sellistele vaimsetele oskustele nagu oskus analüüsida ja sünteesida teavet, mida võib sisaldada märkidena, ja teadmiste kasutamine oma eesmärkidel. Praktikas hõlmab see võimalust fakte seostada, lihtsaid keelelisi teisendusi läbi viia ja loogilisi toiminguid teha. Seda intelligentsust saab programmeerida, laiendada ja mõõta ka spetsiaalsete testidega.
  • verbaalne intelligentsus - võime sõnastada väiteid, leida sõnu kiiresti ja adekvaatselt, mõista suulist või kirjutatud teksti hästi.
  • emotsionaalne intelligentsus - koosneb peamiselt oskusest oma emotsioonidega toime tulla, neile nime anda ning teiste emotsioone märgata ja mõjutada. See on seotud selliste vaimsete oskustega nagu empaatia ja enesekehtestamine. Ideaalselt emotsionaalselt intelligentne inimene on avatud uutele kogemustele, suudab tundeid olukorrale adekvaatselt näidata (naerda, aga ka vihastada), saab teistega kergesti ühendust, tuleb stressiga hästi toime, suudab keelduda, hindab realistlikult enda ja teiste saavutusi, ei karda kriitika ja risk.
  • sotsiaalne intelligentsus - seotud emotsionaalse intelligentsuse, võimega kohaneda ja mõjutada inimese sotsiaalset keskkonda.
  • loov intelligentsus - võime genereerida uusi mõisteid või nende ootamatuid kombinatsioone. Loomingulist intelligentsust ei saa mõõta, kuid pole kahtlust, et inimestel on selle tase erinev.

See test ei anna psühhomeetriliselt õiget teavet kellegi intelligentsuse taseme ja selle tüübi kohta. See on ainult psühhoelu.

Silte:  Väljaregistreerimisel Tervis Perekond 

Huvitavad Artiklid

add