Kuidas vältida vallandamist 4 aastat enne pensionile jäämist?

Väljaregistreerimisel

Töötan haiglas alates 1987. aastast. Olen usaldusväärne töötaja, ma ei kasutanud koondamisi, keeldusin rohkem, kuigi mul oli selleks õigus. Kogu haigla tuleb ümber korraldada. Sain teada, et olen väljalasete nimekirjas. Mul on liikumisaparaadis mõõdukas puue ja kerge nägemispuudega (glaukoom). Mul on olnud pahaloomuline kasvajaoperatsioon, mind ravitakse ka depressiooni vastu. Ta töötab skandaalsetes tingimustes keldris, kunstliku valgustuse all füüsilise rehabilitatsioonina. 2018. aasta detsembris jõuan pensioniikka. Olen sündinud 13. juunil 1957 ja ma pole kindel, millal ma paranemiseni lähen. Kuidas kaitsta end töölt vabastamise eest? Kas minu tööandja võib mind vallandada, kui olen värbamisperioodil? Kui kaua võin jääda L4 puhkusele, mille kavatsen homsest võtta? Kas mul on õigus lahkumishüvitisele ja kui suur see võib olla? Ma palun abi, ma ei tea, mida teha.

Kõik küsimuses mainitud asjaolud, kuigi töösuhte seisukohalt on need väga olulised, ei mõjuta siiski otseselt tööandja tahet töötaja võimaliku vallandamise osas. Ainus eeldus, millel võib siin olla tegelikku tähtsust, on töötaja vanus ja seega kaitse vallandamise eest 4 aastat enne pensioniikka jõudmist.

Vastavalt Art. Tööseadustiku artikkel 39 - tööandja ei tohi enne pensioniikka jõudmist lõpetada töölepingut töötajaga, kes ei ole vanem kui 4 aastat vana, kui tööperiood võimaldab tal selle vanuse saabumisel saada õiguse vanaduspensionile. Tööseadustiku artikkel 39 osutab, et selles sättes sätestatud töösuhte kestvuse kaitse tagatakse kõigile töötajatele, kes võivad omandada õiguse vanaduspensionile nelja aasta jooksul, olenemata vanaduspensioni liigist, millele neil pärast seda perioodi õigus on.

Sellist seisukohta toetas ka Riigikohus 6. detsembri 2012. aasta otsuses I PK 145/2012 või 7. detsembri 2012. aasta otsuses II PK 123/2012. Viidatud kohtuotsuste põhjendustes märgiti, et üleminekupensionide suhtes tuleks kohaldada samu otsuseid kui pensionieelse kaitse ulatuse suhtes, mida antakse kindlustatud isikutele, kellel on õigus saada pensioniseaduse alusel makstavat hüvitist. Riigikohtu arvates määrab see asjaolu vajaduse kohaldada sildpensioni õiguse omandamisele eelnenud 4-aastast kaitseperioodi. Selline seisukoht näib olevat kooskõlas ka Art kaitsefunktsiooniga. Töökoodeksi artikkel 39, mille eesmärk on eelkõige võimaldada töötajatel saada vanaduspensioniõigusi, ilma et oleks vaja teise tööandja juurest tööd otsida. Õiguslik alus: Tööseadustiku seadus (Journal of Laws 2014, punkt 1502)

Pidage meeles, et meie eksperdi vastus on informatiivne ega asenda visiiti arsti juurde.

Przemysław Gogojewicz

Meditsiiniküsimustele spetsialiseerunud sõltumatu õigusekspert.

Silte:  Tervis Toitumine Seksuaalsus 

Huvitavad Artiklid

add