EWUŚ: KES ON KINDLUSTATUD ISIKU PERELIIGE?

eWUŚ: kes on kindlustatud isiku pereliige?Toimetaja Valik
Hooldekodu vanem - kuidas seda ette valmistada?
Hooldekodu vanem - kuidas seda ette valmistada?
Saajate abikõlblikkuse elektrooniline kontrollimine, s.t populaarne eWUŚ süsteem võimaldab mitte ainult kontrollida kiiresti teie õigust tasuta ravile, vaid kinnitab ka teie pereliikmete õigust kasutada NHF teenuseid