Uriini analüüs: toksiliste ainete ja ravimite otsimine


Uriinis saab otsida arvukalt mürgiseid aineid. Seda otsingut teostatakse paljudel asjaoludel: liiklusõnnetus, enesetapukatse ...

Neuroloogias ja psühhiaatrias kasutatavad ravimid

 • Barbituraadid: unerohi.
 • Bensodiasepiinid: psühhotroopsed ravimid, mida kasutatakse ärevuse, krampide, unetuse, alkoholist võõrutamise, psühhomotoorse erutuse korral ...
 • Fenotiasiinid: peamiselt täiskasvanute psühhoosis kasutatavad neuroleptikumid.
 • Imipramiin: tritsüklilised antidepressandid.

Narkootilised ained

 • Buprenorfiin: opioidsõltuvuse asendusravi.
 • Kanep ja THC-COOH.
 • Kokaiin
 • Amfetamiinid: sünteesi toode, mis stimuleerib kesknärvisüsteemi.
 • Ekstaas

Metadoon

 • Metadoon: heroiini kasutajate opiaatide asendaja.
 • EDDP, metabooni metaboliit.

Morfiin ja opiaadid

 • Morfiin
 • Opiaadid

Silte:  Sõnastik Uudised Ilu 

Huvitavad Artiklid

add